• 111
  • lang
  • lang

Chế độ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

11/01/2024

Theo quy định tại Điều 29 Luật An ninh mạng 2018, trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng…