• 111
  • lang
  • lang

Không xem nhẹ rối loạn nhân cách ranh giới ở trẻ em

15/04/2024

Rối loạn nhân cách ranh giới là một rối loạn tâm thần thường gặp ở trẻ em tuổi mới lớn. Tuy nhiên, bệnh ít được quan tâm nên hậu quả để lại khá nặng nề, ảnh hưởng đến nhân cách, nhận thức, thái độ với cuộc sống xã hội của trẻ.

Cần trang bị "vaccine số " cho trẻ em

29/03/2024

Đây là nhấn mạnh của Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam tại cuộc tập huấn về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức ngày 29.3.