• 111
  • lang
  • lang

Sau vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, cần bảo đảm tiêu chí 'Ngôi nhà an toàn' cho trẻ em

19/09/2023

Tại Việt Nam, thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến con số đáng báo động này, trong đó có những tai nạn thương tích có thể phòng ngừa hoặc giảm nhẹ nếu người lớn dành sự quan tâm nhiều hơn để bảo vệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất

11/09/2023

Sáng 10.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Nhất - sự kiện được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đề xuất sáng kiến và phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan và nâng cao nhận thức của trẻ em về Quốc hội.