• 111
  • lang
  • lang

Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN

27/09/2023

Ngày 26/9/2023, tại Hà Nội, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) tổ chức Hội thảo tham vấn của Ủy ban.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất

11/09/2023

Sáng 10.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Nhất - sự kiện được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đề xuất sáng kiến và phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan và nâng cao nhận thức của trẻ em về Quốc hội.