• 111
  • lang
  • lang

TP.HCM phấn đấu vận động hơn 165 tỷ đồng trong Tháng “Vì người nghèo”

19/10/2023

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM phấn đấu vận động đạt 40 tỷ đồng và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của TP.HCM sẽ vận động đạt trên 125 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, sẽ tiếp tục chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ với các hộ nghèo, cận nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025.

Đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp Trung thu

27/09/2023

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) Đặng Hoa Nam vừa ký công văn đề nghị Sở LĐ,TB&XH các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023.