• 111
  • lang
  • lang

Nỗ lực của tổng đài 111 trong cuộc chiến bảo vệ trẻ em và phòng chống mua bán người

28/07/2020

Từ 2017, việc tiếp nhận thông tin của đường dây nóng từ số điện thoại 18001567 về bảo vệ trẻ em và phòng chống mua bán người đều chuyển sang số điện thoại 111 thống nhất trên cả nước, hoạt động miễn phí 24 giờ/7 ngày, với đầy đủ chức năng về bảo vệ trẻ em, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người, với độ ngũ nhân viên tư vấn tại các tổng đài ở 3 miền.

Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7

27/07/2020

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 30/7 có sự tham gia của rất nhiều cơ quan liên ngành ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, đồng hành của chính phủ Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống mua bán người sau những năm vừa qua.