• 111
  • lang
  • lang

Chương trình An sinh xã hội của Truyền hình Vì trẻ em VTV1.

      Năm 2010, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Các lĩnh vực của đời sống xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

     Tuy vậy kinh tế phát triển chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Trong xã hội vẫn tồn tại những bất cấp về thu nhập,  việc làm, an sinh xã hội, sự chệnh lệnh về mức sống giữa các vùng miền còn cao.

     Đảng và Nhà nước ta kiên định con đường phát triển bền vững, phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.  Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội  được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách xã hội đối với người lao động, người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách cần được hỗ trợ.

      Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, ban hành chính sách và kiểm tra, giám sát thì việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và xã hội cũng không kém phần quan trọng.  Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về các lĩnh vực  của ngành, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội có 1 tờ báo in, 2 tạp chí, 1 cổng thông tin điện tử và 1 Chương trình Truyền hình Vì trẻ em. Trên Truyền hình, hoạt động  truyền  thông của ngành mới chỉ là sự phối hợp với các Đài truyền hình, các kênh truyền hình. Nhận thấy sự cần thiết phải có 1 Chương trình Truyền hình chuyên sâu về các lĩnh vực lao động-Thương binh và Xã hội, Ban biên tập Truyền hình Vì trẻ em đã đề xuất lãnh đạo Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Nay là Cục trẻ em), Lãnh đạo Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội cho phép hợp tác với  Ban biên tập Truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam  sản xuất và phát sóng  thử nghiệm Chương trình Truyền hình An sinh xã hội.

     Các tin tức, phóng sự chuyên sâu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và xã hội, những mong muốn, nguyện vọng của người lao động, nhu cầu trợ giúp của các đối tượng chính sách của Truyền hình Vì trẻ em.

     Chương trình Truyền hình An sinh xã hội chính thức được phát sóng 2010 trên kênh VCTV 11, Truyền hình Cáp Việt Nam.

    Với thuận lợi về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực sẵn có từ Chương trình Truyền hình Vì trẻ em cùng sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Cục BVCSTE, các phóng viên, biên tập viên được phân công thực hiện Chương trình Truyền hình An sinh xã hội đã đều đặn đưa lên sóng 10 phút mỗi tuần các tin tức, phóng sự chuyên sâu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và xã hội, những mong muốn, nguyện vọng của người lao động, nhu cầu trợ giúp của các đối tượng chính sách.

     Để mở rộng tầm phủ sóng của Chương trình, để Chương trình đến được với nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước, từ tháng..... Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Truyền thông đã ký kết hợp tác với Ban Khoa giáo, Đài THVN phối hợp sản xuất Chương trình.

     Chương trình chính thức được chuyển sang phát sóng trên kênh VTV 2, Đài THVN

     Chương trình đã phản ánh toàn diện các lĩnh vực của ngành cùng các chính sách mới về lao động, việc làm, đào tạo nghề, người có công và giảm nghèo. Trong năm Chương trình tập trung vào các vấn đề tai nạn lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động, giảm nghèo và Bảo hiểm xã hội, người có công, bảo trợ xã hội, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. Những vấn đề mới nảy sinh cùng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Bộ được Chương trình phản ánh kịp thời.

     Chuyên mục “ Giải đáp chính sách An sinh xã hội” đã phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối chính sách với người dân và thực tiễn cuộc sống. Chuyên mục đã nhận được nhiều câu hỏi, thắc mắc của người lao động, người có công về thực hiện chính sách An sinh xã hội. Trung tâm đã mời các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý tư vấn, giải đáp trong Chương trình và đáp ứng được sự mong đợi của khán giả.

Định hướng phát triển của chương trình

     1. Chú trọng truyền thông và chỉ dẫn, phổ biến kiến thức bảo vệ, chăm sóc trẻ cho gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền về những mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt BVCSTE. Truyền thông vận động xã hội thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, dành ưu tiên cho trẻ em trong gia đình, cộng đồng. Bảo vệ trẻ em tránh khỏi các tệ nạn xã hội. Tăng cường các chương trình tư vấn cho gia đình và cộng đồng phương pháp, kỹ năng nuôi dạy trẻ. Phấn đấu để đạt được mục tiêu chương trình Vì trẻ em sẽ là một diễn đàn của gia đình và cộng đồng.

     2. Mở rộng kênh phát sóng trên VTV6, phát triển mạng lưới truyền hình Vì trẻ em đến cấp tỉnh, thành phố. Hợp tác với các Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh để xây dựng chuyên mục Vì trẻ em phát sóng hàng tuần trên sóng truyền hình 63 tỉnh, thành phố.

     3. Đẩy mạnh hoạt động xã hội, kết nối trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với các cơ quan, đơn vị chức năng và công chúng.