• 111
  • lang
  • lang

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% học phí đối với học sinh thuộc hộ cận nghèo

Từ ngày 1/1/2024, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 50% học phí đối với học sinh thuộc hộ cận nghèo.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% học phí đối với học sinh thuộc hộ cận nghèo.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chế độ hỗ trợ học phí đối với trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố thuộc hộ cận nghèo.

Theo đó, Dự thảo đề xuất hỗ trợ 50% mức thu học phí do Hội đồng nhân dân thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng với hình thức học và vùng, cấp học.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Cùng với đó là học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/1/2024 (theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Nguồn tham khảo:

https://baodansinh.vn/ha-noi-de-xuat-ho-tro-50-hoc-phi-doi-voi-hoc-sinh-thuoc-ho-can-ngheo-20231026113215.htm

----

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến ​​hành động bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi điện đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua ứng dụng của Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng Đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em:        https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111        https://zalo.me/124 92739398215506 16
+ Website Tổng đài 111:      Tongdai111.vn