• 111
  • lang
  • lang

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn số 2099/BGDĐT-GDTC gửi các Sở GD&ĐT hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với Chủ đề "Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em".

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 (Ảnh minh họa: Nguyên Vỹ).

Thực hiện quy định của Luật Trẻ em về Tháng hành động vì trẻ em hằng năm; theo Công văn số 981/BLĐTBXH-CTE ngày 12/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và triển khai các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 5/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để các Sở GD&ĐT triển khai tháng hành động vì trẻ em đạt hiệu quả, Bộ GD&ĐT hướng dẫn nội dung và hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với Chủ đề "Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em".

Những hoạt động chính cần triển khai: Sở GD&ĐT tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; triển khai, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024: Tùy theo điều kiện của các Sở GD&ĐT, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc triển khai đồng thời các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 từ ngày 1/6.

Đồng thời xây dựng và triển khai chiến dịch truyền thông nhân Tháng hành động vì trẻ em với thông điệp: Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em; Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước; Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em;

Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tổng đài 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi; Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện;

Phòng, chống tai nạn, thương tích để bảo đảm quyền được sống của trẻ em; Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh đó, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em và xây dựng các công trình (trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi...) cho trẻ em. Thời gian triển khai từ ngày 1/6 đến ngày 30/6.

Nguồn tham khảo:

https://dansinh.dantri.com.vn/vi-tre-em/hanh-dong-thiet-thuc-uu-tien-nguon-luc-cho-tre-em-20240510134657703.htm

____
Nếu phát hiện hoặc chứng kiến ​​hành động bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi điện đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua ứng dụng của Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng Đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em:       https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111       https://zalo.me/1249273939821550616
+ Website Tổng đài 111:     Tongdai111.vn

Tổng đài hoạt động 24/7 và hoàn toàn miễn phí.