• 111
  • lang
  • lang

Số liệu cuộc gọi đường dây nóng phòng, chống buôn bán người 111 tính đến tháng 4/2020.

           Mua bán người đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam do khoảng cách kinh tế giữa thành thị và nông thôn hình thành bởi nền kinh tế thị trường kéo theo sự phát triển kinh tế cũng như việc di chuyển của dân cư trong và ngoài nước. Thông tin chi tiết về các ca buôn bán người này (gồm lao động cưỡng bức, mại dâm, buôn bán nội tạng, vv trong và ngoài nước) không được công bố. Nguyên nhân của tình  trạng buôn bán người được cho là do thiếu các cơ hội về việc làm tại Việt Nam, nạn nhân được hứa hẹn các cơ hội việc làm tại nước ngoài, kết hôn giả ở các nước láng giềng nơi có tỉ lệ chênh lêch giới cao (chủ yếu là Trung Quốc), bạo lực và bóc lột phụ nữ do mất cân bằng giới, khoảng cách kinh tế ngày càng tăng giữa các vùng dân tộc đa số (chiếm 86% dân số) và thiểu số, cách biệt  về cơ hội trong giáo dục và đào tạo, bắt cóc phụ nữ trẻ- những người thường xuyên sử dụng các dịch vụ mạng xã hội.     
           Số liệu cuộc gọi đến đường dây phòng, chống mua bán người 111 từ tháng 1- tháng 4/2020

Stt            

                    Tháng                                                               Tháng      1     Tháng      2 Tháng      3 Tháng     4 Tổng   
  Tổng cuộc gọi 308 212 225 174 919
1 Cuộc gọi cung cấp thông tin 275 197 165 158 795
2 Cuộc gọi tư vấn 30 12 50 12 104
3 Ca chuyển tuyến để giải cứu, hỗ trợ nạn nhân mua bán người.                      3 3 10 4 20

           Nếu bạn ở một trong hững trường hợp sau, hãy gọi 111:

+ Được đề nghị kết hôn với một người nào đó ở nước ngoài hoặc địa phương khác mà bạn không biết về họ. 

+ Bạn làm việc không được trả lương hoặc không được tự do rời khỏi khu làm khi hết giờ.

+ Bạn buộc phải lao động hoặc làm những việc trái với pháp luật.

+ Bạn được đề nghị một công việc làm xa nhà và băn khoăn xem nó có tốt và an toàn không?

+ Bạn bị ép buộc hoặc dụ dỗ tham gia hoạt động tình dục.

+ Bạn được đề nghị mang thai và/hoặc phải giao con mới sinh cho người khác.

+ Bạn trở về nhà sau khi trải qua những điều trên và cần hỗ trợ về tâm lý, pháp luật, việc làm.

 + Bạn biết những người đàn ông/phụ nữ hay trẻ em ở một trong những tình huống trên.