• 111
  • lang
  • lang

Vai trò của Chương trình Truyền hình Vì trẻ em VTV1

     Xác định vai trò của chương trình là định hướng dư luận xã hội về BVCSTE. Truyền hình Vì trẻ em luôn thể hiện là một chương trình mang tính chính luận. Nội dung phản ánh luôn theo sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về BVCSTE, thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục trẻ em về công tác này. Để nội dung và hình thức chuyển tải thông tin phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại. Truyền hình Vì trẻ em cũng  không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình. Nội dung thông tin luôn được cập nhật, mới nhất, nhanh nhất cho khán giả, ưu tiên những vấn đề  các bậc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ, cán bộ BVCSTE  ở cơ sở quan tâm. Chương trình dành riêng một phần thời lượng để tư vấn về phương pháp chăm sóc, nuôi dạy trẻ như tư vấn về dinh dưỡng, tư vấn về kỹ năng bảo vệ con trước nguy cơ xâm hại tình dục, quy trình can thiệp khi trẻ bị lạm dụng, xâm hại. Kỹ năng chăm sóc trẻ khi trẻ đi học mẫu giáo, phương pháp xử lý khi trẻ nói dối, trộm đồ, các tình huống ứng xử giữa cha, mẹ con cái và giữa trẻ với bạn bè…Bên cạnh những thông tin phản ánh công tác BVCSTE,  chương trình luôn quan tâm phản ánh tiếng nói, mong muốn, ý kiến của trẻ em về những vấn đề các em quan tâm như vấn đề sân chơi cho các em, quyền phát biểu ý kiến của trẻ em, vấn đề học thêm, bạo lực học đường….

     Các Chương trình đã đề cập toàn diện về cuộc sống và tình hình thực hiện các quyền của trẻ em. Trong năm, các vấn đề nóng, có tác động trực tiếp đến cuộc sống trẻ em như chăm sóc sức khỏe, tiêm văcxin phòng bệnh cho trẻ em, bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng…vv được Chương trình Truyền hình Vì trẻ em đề cập. Năm 2015, Chương trình Vì trẻ em tập trung tuyên truyền về các nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các ý kiến, quan điểm xoay quanh vấn đề này được phản ánh khá đầy đủ. Nội dung về Bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền tham gia của trẻ em cũng được phản ánh đậm nét trong các Chương trình phát sóng.

1.3. Định hướng phát triển của chương trình

     1. Chú trọng truyền thông và chỉ dẫn, phổ biến kiến thức bảo vệ, chăm sóc trẻ cho gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền về những mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt BVCSTE. Truyền thông vận động xã hội thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, dành ưu tiên cho trẻ em trong gia đình, cộng đồng. Bảo vệ trẻ em tránh khỏi các tệ nạn xã hội. Tăng cường các chương trình tư vấn cho gia đình và cộng đồng phương pháp, kỹ năng nuôi dạy trẻ. Phấn đấu để đạt được mục tiêu chương trình Vì trẻ em sẽ là một diễn đàn của gia đình và cộng đồng.

      2. Mở rộng kênh phát sóng trên VTV6, phát triển mạng lưới truyền hình Vì trẻ em đến cấp tỉnh, thành phố. Hợp tác với các Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh để xây dựng chuyên mục Vì trẻ em phát sóng hàng tuần trên sóng truyền hình 63 tỉnh, thành phố.

      3. Đẩy mạnh hoạt động xã hội, kết nối trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với các cơ quan, đơn vị chức năng và công chúng.