• 111
  • lang
  • lang

Cách thức thực hiện Quyền Tham gia của trẻ em ở Việt Nam

Theo Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn cụ thể, Diễn đàn trẻ em là một trong những hình thức để trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình. Trong những năm qua, Diễn đàn trẻ em đã được tổ chức ở các cấp, từ cấp xã, đến cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thông qua Diễn đàn trẻ em, các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em ở các vùng miền đã được chuyển tới các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, giải quyết các ý kiến nguyện vọng liên quan đến vấn đề trẻ em. Trong những năm qua, Việt Nam luôn quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác trẻ em, trong đó có các nội dung, lĩnh vực liên quan đến việc thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. 

Qua 10 năm thực hiện chương trình Thúc đầy quyền tham gia của của trẻ em, tổ chức các Diễn đàn trẻ em, nhiều yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của trẻ em đã được các cơ quan, tổ chức đưa vào xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể. Điều này cũng đảm bảo tính đúng về nhu cầu và mong đợi của trẻ em, quan trọng nhất là phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phù hợp với mong muốn của trẻ em khi được tiếp cận các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan đến các vấn đề của trẻ em

Link tải tài liệu: Sự tham gia của trẻ em trong nhà trường, xã hội

Link tải tài liệu: Sự tham gia của trẻ em trong gia đình

-------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/124927393982155061
+ Website Tổng đài 111 Tongdai111.vn