• 111
  • lang
  • lang

Tách trẻ em khỏi cha mẹ khi trẻ bị bạo hành

CẦN CÁCH LY NGAY TRẺ EM KHỎI CHA MẸ trong trường hợp trẻ bị chính cha mẹ đẻ hoặc người chăm sóc đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm trẻ; trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em TỪ CHỐI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ, can thiệp hoặc trẻ em bị xâm hại có NGUY CƠ TIẾP TỤC BỊ XÂM HẠI bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em.