• 111
  • lang
  • lang

TIẾP XÚC VỚI CÁC NỘI DUNG PHẢN CẢM

Không chỉ riêng người lớn, mà cả trẻ em khi sử dụng Internet sẽ dễ dàng gặp phải những nội dung phản cảm: bạo lực, ngôn ngữ thô tục, hình ảnh nhạy cảm... dẫn đến những hậu quả không mong muốn: gia tăng hành vi tình dục, xem bạo lực là bình thường, ngôn ngữ thô lỗ....

Những hành động nào có thể để ngăn chặn những thông tin không lành mạnh này?

Cần tư vấn và hỗ trợ, cha mẹ hãy liên hệ với số điện thoại 111 - Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em hoàn toàn miễn phí và hoạt động 24/24h.