• 111
  • lang
  • lang

Một số hành động giúp ngăn chặn việc trẻ bị dụ dỗ trên Internet.

03/08/2022

Trong thời đại kỹ thuật số, trẻ em được tiếp cận và sử dụng mạng xã hội, chơi game trực tuyến nhiều hơn so với trong quá khứ. Từ đó, trẻ có thể kết nối bạn bè với đủ loại người thông qua các kênh trực tuyến đó, những người mà có thể đang nói dối về bản thân mình với trẻ.

Phòng chống bắt nạt trên môi trường mạng cho trẻ em.

16/07/2022

Tuyên bố về Xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN định nghĩa bắt nạt là hành vi lặp lại và dai dẳng với chủ đích làm tổn thương hoặc gây đau khổ cho một cá nhân, có thể về thể chất, lời nói, quan hệ, xảy ra trực tiếp hoặc trực tuyến với ý định thù địch và liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực có thể quan sát hoặc nhận thấy.

Hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em (tài liệu của Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam)

12/05/2022

Đây là ấn phẩm của Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Tài liệu này dựa trên đóng góp của trẻ em tham dự Hội nghị Tham vấn về xây dựng tài liệu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng diễn ra tại Băng Cốc vào tháng 02/2016. Các trẻ em tại Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan và Việt nam đã tham gia rà soát tài liệu này trước khi xuất bản.