• 111
  • lang
  • lang

Bảo đảm các vụ việc liên quan đến trẻ em được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

19/08/2021

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trong ngành KSND nhằm hoàn thiện pháp luật đảm bảo thực hiện tốt các quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; các quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ trong quá trình tham gia tố tụng