• 111
  • lang
  • lang

Đau lòng những đứa trẻ sinh ra đứa trẻ

24/04/2024

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, thậm chí xâm hại đến mức mang thai. Những đứa trẻ này bị ảnh hưởng nặng nề cả về sức khỏe, tâm sinh lý cũng như tương lai phía trước…