• 111
  • lang
  • lang

Hướng dẫn cách đọc bài viết trên Zalo Tổng đài 111

Là một tính năng quan trọng của Zalo Official Account, tính năng "Đọc bài viết" đem đến cho người theo dõi tài khoản Zalo Tổng đài 111 các nội dung tập trung vào hai chủ đề chính là Bảo vệ trẻ em (BVTE) và Phòng chống mua bán người (PCMBN).

Hai chủ đề này được mở rộng bằng nhiều bài thảo luận, phân tích, chia sẻ, bám sát vào các vấn đề cụ thể hơn như:

- Trong "Bảo vệ trẻ em": phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; an toàn mạng cho trẻ em; bạo lực học đường; lao động trẻ em; sức khoẻ tinh thần của trẻ, v.v

- Trong "Phòng chống mua bán người": thông tin về di cư an toàn; lao động di cư; hướng dẫn di cư chính thống; phòng ngừa mua bán người; hậu di cư; hỗ trợ nạn nhân tái hoà nhập; hỗ trợ lao động di cư tái hoà nhập; hướng nghiệp thanh thiếu niên; học kỹ năng số 4.0 miễn phí, v.v.

Để có thể truy cập, đọc thêm nhiều bài viết, có nhiều cách để người dùng Zalo có thể thực hiện. Hãy theo dõi phần hướng dẫn sau đây về các cách tìm đọc bài viết khác nhau.

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy ấn "Quan tâm" Zalo Tổng đài 111 bằng đường dẫn sau https://zalo.me/1249273939821550616

Zalo
Zalo