• 111
  • lang
  • lang

Mời tham gia khảo sát: Trải nghiệm người dùng ứng dụng Tổng đài 111.

Với sự hỗ trợ kĩ thuật và tài chính từ Microsoft Việt Nam, dự án “Xây dựng Phần mềm Bảo vệ Trẻ em Việt Nam (VN03-036) đã được thực hiện bởi ChildFund Việt Nam và Cục Trẻ em trong giai đoạn 2018-2020 đã xây dựng và vận hành thành công Ứng dụng 111. Điều này đã hỗ trợ tích cực mục tiêu áp dụng công nghệ cho các cán bộ từ cấp cơ sở trong công tác quản lý trường hợp và người dùng đại chúng bao gồm trẻ em trong việc báo cáo quan ngại. 

Ứng dụng Tổng đài 111 là kênh tiếp nhận thông tin, bằng chứng, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em thuộc Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em. Ứng dụng cũng cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến An toàn Trẻ em như: thư viện tài liệu điện tử, danh bạ các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp, danh sách địa chỉ các trang Web của các đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Trẻ em.

Giao diện Ứng dụng Tổng đài 111

Kênh tiếp nhận thông tin, bằng chứng, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em.

 

Thư viện tài liệu điện tử

 

 Danh bạ các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp

Danh sách địa chỉ các trang Web của các đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Trẻ em.

Thông tin ứng dụng

Nhằm cải thiện hơn nữa các giải pháp công nghệ từ Giai đoạn 1, hợp phần dự án “Ứng dụng công nghệ hiệu quả cho hệ thống và các dịch vụ bảo vệ trẻ em (BVTE) tại Việt Nam”- VN03-040 (2021-2023) để nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với hệ thống báo cáo và thông tin về bảo vệ trẻ em của Chính phủ;  hỗ trợ hệ thống bảo vệ trẻ em có khả năng nhập và lưu trữ dữ liệu tốt hơn để báo cáo và quản lý trường hợp, kính mời quý vị tham gia trả lời Bảng khảo sát: Trải nghiệm người dùng ứng dụng Tổng dài 111. 

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHkeNyM_y6FfhLR-IVLx73b92ImiPpIAKqb-PrVz72FILYQQ/viewform

Tất cả thông tin quý vị cung cấp được đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối. Câu trả lời của quý vị là những thông tin quý báu để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện Ứng dụng Tổng đài 111 nhằm phục vụ công tác bảo vệ trẻ em (BVTE) tại Việt Nam. 

Xin cảm ơn.

--- 

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616