• 111
  • lang
  • lang

Nguyên nhân dẫn đến bóc lột tình dục trẻ em qua môi trường mạng.

Thuật ngữ bóc lột tình dục trẻ em qua môi trường mạng được hiểu là bao gồm tất cả các hành vi mang tính chất khai thác tình dục đối với một đứa trẻ ở bất cứ thời điểm nào có liên quan đến môi trường trực tuyến. Nó thể hiện thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin để bóc lột tình dục hoặc khiến trẻ bị bóc lột tình dục, hoặc làm những tài liệu, hình ảnh tình dục để mua bán, sở hữu, phân phối và truyền tải trên môi trường mạng.

Bất kỳ đứa trẻ nào, trong bất kỳ cộng đồng nào cũng đều có nguy cơ bị bóc lột tình dục qua môi trường mạng.

Tuổi: Trẻ em từ 12-15 tuổi có nguy cơ bị bóc lột tình dục trẻ em mặc dù độ tuổi lên 8 được xác định liên quan đặc biệt đến các mối quan hệ trực tuyến. Tương tự, những trẻ từ 16 tuổi trở lên cũng có thể bị bóc lột tình dục. Tài khoản nên được thực hiện chế độ giám sát để tránh làm tăng các rủi ro trong nhóm tuổi này, đặc biệt là những trẻ có kinh tế khó khăn và ít được quan tâm

Giới tính: Mặc dù việc bóc lột tình dục trẻ em có thể được quan sát thường xuyên nhất trong số trẻ nữ, nhưng trẻ nam cũng có nguy cơ.

Dân tộc: Bóc lột tình dục trẻ em ảnh hưởng đến tất cả các nhóm dân tộc.

Các yếu tố dễ bị tổn thương: Bóc lột tình dục trẻ em có thể xảy ra với bất kỳ trẻ em nào hoặc người trẻ tuổi. Nhưng nghiên cứu đã xác định một số yếu tố có thể khiến trẻ em hoặc thanh niên dễ bị bóc lột tình dục. Bao gồm các:

Lòng tự trọng thấp hoặc sự tự ty

Thiếu bạn bè cùng tuổi

Đã từng bị bỏ bê, xâm hại thể chất và / hoặc tình dục trước đó;

Thiếu môi trường gia đình an toàn / ổn định, hiện tại hoặc trong quá khứ (bạo lực gia đình hoặc lạm dụng chất gây nghiện của phụ huynh, các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc tội phạm);

Cách ly xã hội hoặc khó khăn xã hội;

Lỗ hổng kinh tế;

Kết nối với những đứa trẻ và những người trẻ tuổi khác đang bị bóc lột tình dục;

Thành viên gia đình hoặc bạn bè có liên quan đến hoạt động mại dâm;

Có khuyết tật về thể chất hoặc học tập

Đang được chăm sóc (đặc biệt là những người chăm sóc tại gia đình).

 

---

Theo: Dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng”  của tố chức Tầm Nhìn Thế Giới Quốc Tế tại Việt Nam

--- 

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616