• 111
  • lang
  • lang

TỔNG ĐÀI 111 TIẾP NHẬN, GIẢI ĐÁP THÔNG TIN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 15/2020/QĐ-Ttg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ 01/5/2020.

           Để đảm bảo hiệu quả, minh bạch, tránh tiêu cực và trục lợi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 29/4/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sử dụng số điện thoại Tổng đài 111 để tiếp nhận, giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng tại các địa phương trong Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

           Theo Quyết định 474/QĐ-LĐTBXH, Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các Phó Trưởng ban là các Thứ trưởng của Bộ. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

             Cũng trong Quyết định 474, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chính thức công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 tiếp nhận giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng tại các địa phương trong Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

             Tổng đài 111 chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin, giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng tại các địa phương trong Quyết định 15/2020/QĐ-TTg từ ngày 01/5/2020. Các số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, bao gồm: 0913.049.567; 0977.976.686;  và 0913.378.816.