• 111
  • lang
  • lang

Trẻ mắc tay chân miệng khi nào cần nhập viện gấp?

Trong quá trình chăm sóc trẻ đang thắc mắc về tay chân, cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu quan trọng sau đây để cho trẻ nhập viện ngoài giờ.

---

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến ​​hành động bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi điện đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua ứng dụng của Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng Đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em:      https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111      https://zalo.me/1249273939821550616
+ Website Tổng đài 111:      Tongdai111.vn