• 111
  • lang
  • lang

Hãy chung tay để lan tỏa

 

Hoạt động ngày thứ 2 của lễ kỷ niệm 30 năm Công ước Quốc tế Quyền Trẻ e của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em ngoài tư vấn miễn phí cho các bạn nhỏ thì các hoạt động khác như vẽ tranh tặng các thầy cô nhân ngày 20/11 cũng được các bạn nhỉ hào hứng tham gia