• 111
  • lang
  • lang

Chọn lọc thông tin cẩn trọng là cách để lao động di cư có hành trình di cư an toàn (Phần 1)

18/08/2021

Di cư an toàn là một lựa chọn khôn ngoan và luôn được khuyến khích để có thể bảo đảm sự an toàn cho người lao động. Để có được trải nghiệm an toàn trong khi di cư, sẽ có rất nhiều yếu tố mang tính quyết định. Nhưng quan trọng nhất và cơ bản nhất chính là thông tin mà người lao động tiếp cận.

Lao động phi chính thức: tầm ngắm của những chiêu trò dụ dỗ lao động di cư không an toàn (Phần 2)

18/08/2021

Tác động của cuộc khủng hoảng việc làm đến một số nhóm lao động cũng không đồng đều và sẽ làm gia tăng bất bình đẳng. Các biện pháp phong tỏa và kiểm soát dịch Covid-19 có nguy cơ làm tăng mức nghèo tương đối của người lao động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức trên toàn thế giới.

Báo cáo Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Đường dây nóng phòng chống mua bán người 111.

01/08/2021

Số liệu 6 tháng đầu năm 2021, Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tiếp nhận 1.020 cuộc gọi, giảm 266 cuộc so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 854 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng chống mua bán người, 147 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ và hỗ trợ nạn nhân, 19 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ nạn nhân.