• 111
  • lang
  • lang

Hiểu hơn về thị trường lao động tại Việt Nam 2021 (Phần 2)

12/05/2021

Việt Nam đang phát triển trở thành trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng châu Á, do đó những công ty đang có ý định tiến vào thị trường này nên xem xét đến sự sẵn sàng của lực lượng lao động để có thể lựa chọn các chiến lược nhân sự phù hợp để thu hút và giữ chân nhân tài.