• 111
  • lang
  • lang

Bộ tài liệu hướng nghiệp từ Bộ GDĐT và ILO dành cho học sinh lứa tuổi 14-19.

05/06/2021

Nhằm thúc đẩy các bạn trẻ đưa ra được những quyết định lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn và dần xây dựng được hướng đi trong tương lai, từ năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế tiến hành xây dựng bộ tài hiệu hướng nghiệp dành cho học sinh Việt Nam ở lứa tuổi 14-19.

Cuộc thi truyền thông toàn cầu về lao động di cư năm 2021

01/06/2021

Cuộc thi nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí công bằng và không định kiến, góp phần xóa bỏ những cách hiểu sai lệch, bài ngoại và phân biệt đối xử của công chúng đối với lao động di cư và nêu bật những đóng góp tích cực của họ.

Phụ nữ di cư hồi hương tham gia tái hoà nhập bền vững (Phần 2)

01/06/2021

Nhiều nạn nhân là phụ nữ bị mua bán sau khi được tiếp nhận đã được lực lượng chức năng tổ chức gặp gỡ, tư vấn và thực hiện chế độ hỗ trợ để nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng theo quy trình, quy định chế độ chính sách. Qua quá trình hoạt động thực tế cho thấy nhiều mô hình bước đầu có hiệu quả.