• 111
  • lang
  • lang

Các quy định về Quyền tham gia của trẻ em.

27/03/2022

Quyền tham gia là một trong 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em được quy định tại Luật trẻ em 2016. Quyền tham gia giúp trẻ em đóng vai trò chủ động và tích cực trong cuộc sống của mình. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em là thực hiện quyền con người, quyền công dân mà Hiến pháp năm 2013 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 37, thực hiện một số quyền của trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật trẻ em năm 2016, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Sự tham gia của trẻ em trong nhà trường, xã hội

24/03/2022

Điều 74 Luật Trẻ em 2016 quy định các vấn đề về Xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định, hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục khác, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em phải có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em tùy theo độ tuổi của trẻ em

Sự tham gia của trẻ em trong gia đình

24/03/2022

Sự tham gia của trẻ em trong gia đình là một trong những tiền đề quan của kỹ năng về thực hiện quyền tham gia tạo cơ sở, tiền đề vững chắc cho trẻ phòng, chống xâm hại. 

Bạo hành trẻ em, nỗi đau của tất cả chúng ta

25/01/2022

Qua nhiều năm nghiên cứu về tội phạm, trực tiếp tham gia xét xử những vụ án liên quan đến trẻ em nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như lthời gian qua khi chứng kiến hàng loạt vụ tội phạm tấn công vào trẻ em và những vụ bạo lực trong phạm vi gia đình. Điều gì đang xảy ra đối với xã hội của chúng ta?