• 111
  • lang
  • lang

Nhận diện thủ phạm bóc lột tình dục trẻ em qua mạng.

16/03/2021

Thủ phạm bóc lột tình dục trẻ em có thể được thực hiện bởi: Cá nhân hoặc nhóm; Nam hay nữ; Trẻ em hoặc người lớn. Việc bóc lột có thể xảy ra một lần hoặc nhiều lần theo thời gian và từ bóc lột cơ hội đến bóc lột có tổ chức phức tạp (Bộ Giáo dục, 2017).

Hậu quả của bóc lột tình dục trẻ em qua môi trường mạng.

15/03/2021

Bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến có thể ảnh hưởng nhiều đến trẻ như bóc lột tình dục ở ngoài đời thực và có thể dẫn đến những khó khăn tâm lý tương tự (Hamilton-Giachritsis et al, 2017). Hậu quả có thể bao gồm: Tự trách móc bản thân; Hồi tưởng hoặc suy nghĩ xâm nhập; Khó ngủ; Gặp ác mộng; Cực kỳ mệt mỏi; Khó tập trung; Khó khăn trong việc theo kịp công việc ở trường; Có nhiều vấn đề hành vi ở trường; Phiền muộn; Lòng tự trọng thấp; Xa lánh xã hội; Xuất hiện những cơn hoảng loạn và lo lắng; Rối loạn ăn uống hoặc khó ăn; Tự hại (Hamilton-Giachritsis et al, 2017); Trẻ em và thanh thiếu niên có thể cảm thấy kiệt sức hoàn toàn

Bóc lột tình dục trẻ em qua mạng là gì?

15/03/2021

“Bóc lột tình dục trẻ em là việc sử dụng trẻ em dưới 18 tuổi để thỏa mãn dục vọng của người lớn. Cơ sở của sự bóc lột này là sự bất bình đẳng về thể lực và các mối quan hệ kinh tế giữa trẻ em và người lớn”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021.

24/02/2021

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng còn nhiều thách thức, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu. Tình hình bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em bị đuối nước và tai nạn giao thông, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, diễn biế