• 111
  • lang
  • lang

Báo cáo hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Năm 2022 và Quý I năm 2023)

24/05/2023

Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho trẻ em qua điện thoại, năm 2022 và 2023 cùng với sự hỗ trợ của ChildFund Việt Nam, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp tục triển khai Mô hình hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp. Để thực hiện mô hình này ChildFund đã hỗ trợ Tổng đài trong việc xây dựng quy trình hỗ trợ cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp, nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên gia và hỗ trợ kinh phí đi hỗ trợ các trường hợp ở địa phương

Mời tham gia khảo sát: Trải nghiệm người dùng ứng dụng Tổng đài 111.

11/06/2022

Ứng dụng Tổng đài 111 là kênh tiếp nhận thông tin, bằng chứng, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em thuộc Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em. Ứng dụng cũng cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến An toàn Trẻ em như: thư viện tài liệu điện tử, danh bạ các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp, danh sách địa chỉ các trang Web của các đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Trẻ em.

Tài liệu truyền thông bảo vệ trẻ em của Tổng đài 111.

22/04/2022

Năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tiếp nhận 1.651 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo của tổng đài. Tổng đài đã tư vấn 35.385 ca (tăng 5.878 ca so với năm 2020); hỗ trợ, can thiệp 1.257 ca (gồm 1.033 ca tiếp nhận qua điện thoại, 194 ca thông tin từ báo chí, mạng xã hội; 09 ca qua đường công văn; 21 ca người dân gửi đơn thư tới).