• 111
  • lang
  • lang

Các câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 9 tháng

24/05/2023

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 9 tháng (Dùng cho trẻ 9 tháng đến dưới 12 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THEO TUỔI -ASQ được nhóm tác giả chuyên ngành Phục hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế thông qua

Các câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 6 tháng

24/05/2023

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 6 tháng (Dùng cho trẻ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THEO TUỔI -ASQ được nhóm tác giả chuyên ngành Phục hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế thông qua

Các câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 3 tháng

22/05/2023

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 3 tháng (Dùng cho trẻ 3 tháng đến dưới 6 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THEO TUỔI -ASQ  được nhóm tác giả chuyên ngành Phục hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế thông qua

Các câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-28 ngày tuổi

14/05/2023

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-28 ngày tuổi (Dùng cho trẻ 0 tháng đến dưới 3 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THEO TUỔI -ASQ  được nhóm tác giả chuyên ngành Phục hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế thông qua

Vượt qua chứng trầm cảm tuổi Teen

20/03/2023

Có nhiều lý do tại sao một thiếu niên có thể rơi vào rối loạn trầm cảm. Nguyên nhân có thể do thành tích học tập, các mối quan hệ bạn bè, cuộc sống gia đình có sự biến đổi hoặc khuynh hướng tình dục. Đôi khi, trầm cảm ở vị thành niên có thể do căng thẳng khi thay đổi môi trường. Dù là với bất kỳ lý do gì, khi thanh thiếu niên ở cùng bạn bè hoặc gia đình, hoặc làm những việc mà thanh thiếu niên thường thích – nhưng không giúp cải thiện nỗi buồn hoặc cảm giác cô đơn của họ thì rất có thể cá nhân đó đang rơi vào rối loạn trầm cảm ở vị thành niên.