• 111
  • lang
  • lang

Lễ phát động Cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em

08/09/2022

Cục Trẻ em phối hợp với Cục An toàn Thông tin cùng sự đồng hành của ChildFund Việt Nam và Công ty Cổ phần GOSU tổ chức lễ phát động cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng trò chơi. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phát triển tư duy sáng tạo ý tưởng xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên để phòng tránh xâm hại trẻ em và sử dụng công nghệ thông tin an toàn.