• 111
  • lang
  • lang

Ấn phẩn truyền thông về Đảm bảo quyền lợi cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt: trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Theo thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), mỗi năm ở Việt Nam có hàng nghìn trẻ em sinh ra bị nhiễm HIV. Để trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có cuộc sống tốt hơn, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ các trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như giúp các em tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc và điều trị, can thiệp kịp thời. Công tác truyền thông đã đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình nâng cao nhận thức, phổ biến thông tin chính xác và kịp thời trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp những kiến thức cần thiết trong sản phẩm tuyên truyền nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, với các đầu mục sau:

1. Những điều cần biết về HIV/AIDS

2. Các con đường lây truyền HIV/AIDS

3. Các đường không lây truyền HIV/AIDS

4. Dự phòng lây truyền HIV: qua đường máu, tình dục, từ mẹ sang con

5. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

6. Nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

7. Gói dịch vụ cơ bản hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 

8. Chính sách hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 

9. Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 

10. Phấn đấu mục tiêu tới năm 2020

11. Các văn bản nhà nước quy định về chính sách hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 

12. Địa chỉ liên hệ để đuợc hỗ trợ và tư vấn

Link tải: 

https://shorturl.at/fgoqA

http://shorturl.at/gJR17

-------------------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy: 

- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111

- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111

- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111: 

+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte

+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616