• 111
  • lang
  • lang

Bảo đảm các vụ việc liên quan đến trẻ em được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trong ngành KSND nhằm hoàn thiện pháp luật đảm bảo thực hiện tốt các quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; các quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ trong quá trình tham gia tố tụng.

Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu VKSND các cấp cần ưu tiên giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc, vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em, giảm thiểu các tác động tiêu cực của quy trình tố tụng có thể gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ em; bảo đảm sự hỗ trợ của cha mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp pháp khác đối với trẻ em và bảo đảm quyền bào chữa, quyền được bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp khác của trẻ em trong suốt quá trình tham gia gia tố tụng.

Trong năm 2021, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) VKSND tối cao phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao và các đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Thông tư liên tịch về công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em; hoàn thiện cuốn Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ việc, vụ án có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao phối hợp với các đơn vị trong ngành KSND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 của VKSND tối cao về “Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố, truy tố”;…

Hằng năm, VKSND các cấp phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều tra ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố vụ việc xâm hại trẻ em để kịp thời thu thập chứng cứ xác định tội phạm, bảo vệ và hỗ trợ tối đa đối với trẻ em bị xâm hại. Quá trình kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xâm hại trẻ em đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì yêu cầu Cơ quan Điều tra tiến hành khởi tố, điều tra theo đúng quy định của  pháp luật. VKSND các cấp cần có biện pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án về xâm hại trẻ em bảo đảm ra quyết định truy tố đúng thời hạn, nghiêm minh, đúng người, đúng tội danh đạt 100% số vụ án xâm hại trẻ em.

Các Cơ quan báo chí của Ngành, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các Cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường công tác truyền thông, xây dựng, đăng tải các bài viết, phóng sự, tin tức về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên báo chí và mạng xã hội, góp phần ngăn chặn, kiểm soát được các nội dung có tính chất xấu, độc hại trên mạng xã hội. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến thông tin trên báo chí và mạng xã hội về các kinh nghiệm, kỹ năng nhận diện phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho nhà trường, gia đình và các bậc phụ huynh.

Đồng thời, VKSND các cấp phối hợp với các cơ quan, ban ngành ở địa phương tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến ​​thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; chú trọng nhóm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh trường nội trú, bán trú, nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên trong phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng nội dung hướng dẫn học sinh sử dụng mạng internet an toàn, hiệu quả.

Kế hoạch số 91/KH-VKSTC về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trong ngành KSND.

Thùy Linh

----------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616