• 111
  • lang
  • lang

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi do COVID-19

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương thực hiện việc chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 theo hướng ưu tiên bố trí, hỗ trợ để người thân chăm sóc các em.

Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Phú Yên tặng học bổng nhận đỡ đầu trẻ mồ côi mẹ vì dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 23/9, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 3234/LĐTBXH-TE gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Ưu tiên chăm sóc thay thế bằng người thân

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố đã có hơn 1.000 trẻ em rơi vào tình trạng mồ côi. Để kịp thời chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát của các em, Ủy ban quốc gia về trẻ em và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành cập nhật số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch COVID-19, nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp.

Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện việc chăm sóc thay thế cho các em theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. Ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc thay thế bởi người thân, bởi cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ em được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng. 

Không để trẻ bị xâm hại do không có sự giám hộ

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương ban hành chính sách, kế hoạch của địa phương về hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em này tại các tỉnh, thành phố có số lượng lớn trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Trong thời gian này, các địa phương chú ý việc trợ giúp pháp lý cho các em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm mồ côi do đại dịch COVID-19 theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ cho trẻ em tại Nghị quyết số 68/2021/NĐ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài nhóm trẻ em này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thì hướng dẫn quy trình, thủ tục theo quy định của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bao gồm cả việc bảo đảm quyền học tập của các em theo đúng các quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hoà nhập.

Khi có các vướng mắc phát sinh hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đến nhóm trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương chủ động thông tin, phối hợp với Bộ qua Cục Trẻ em để có giải pháp xử lý, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

-------------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/124927393982155061