• 111
  • lang
  • lang

Công văn 275 của Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.

Ngày 04/2/2020, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về trẻ em và điều phối việc thực hiện quyền trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn 275 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai một số nội dung, công việc về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dich COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.

 

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1VKTtabX2sPfn9zvtcycdOFbaQUA2ksXi

 

Link tải tải liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1Y9dnOzBmzwYdAuvKpTpnIhkrHYpGdzPp?usp=sharing

1 số đường link truyền thông về Covid-19

1. An toàn cho trẻ em và phụ nữ tại nơi cách ly phòng chống dịch COVID-19

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ilkPr1Cpdpg

2. Phòng virus corona (Covid-19) ở trẻ em

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EHla7iV4PVM&feature=emb_title

3. Phòng chống dịch COVID-19 trong trường mầm non | Trách nhiệm của cha mẹ học sinh

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IufoNPjw91U&feature=emb_title

4. Đối thoại với trẻ em | Bảo vệ trẻ em trước đại dịch COVID-19

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Zl9a8RHmg-s&feature=emb_title

5. Bảo vệ trẻ em tại nơi cách ly phòng chống dịch Covid-19 | Truyền hình Vì trẻ em VTV1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Q7BG39M40_Y&feature=emb_title

6. Tăng cường sức đề kháng cho trẻ em trong đại dịch COVID-19 | Truyền hình Vì trẻ em VTV1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RHWrEeqU4dY&feature=emb_title

7. Phòng chống dịch COVID-19 trong trường mầm non | Truyền hình Vì trẻ em VTV1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bWjOJn77rIs&feature=emb_title

8. Bảo vệ trẻ em trong dịch COVID-19 | Truyền hình Vì trẻ em VTV1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y11sx4qCEkI&feature=emb_title

9. Phòng chống dịch COVID-19 trong trường phổ thông

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UYteGNTOdvs&feature=emb_title

10. Hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng Covid19 | Chuyện trẻ em

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6SooMa8e1MQ&feature=emb_title

-------------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616