• 111
  • lang
  • lang

Cục Trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH: 06 nội dung hướng dẫn cho cha mẹ bảo đảm an toàn cho trẻ em phòng, chống dịch Covid-19.

 

Danh mục các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ trẻ em trong đại dịch của Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

I. Sản phẩm in ấn (bản điện tử)

1. Tài liệu hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Gồm các tài liệu sau:

1.1. Tờ rơi “Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong cơ sở cách ly”.

1.2. “Hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19”

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1VKTtabX2sPfn9zvtcycdOFbaQUA2ksXi

2. Tài liệu Hướng dẫn an toàn cho trẻ em trong dịch COVID-19. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Hướng dẫn cho cha mẹ bảo đảm an toàn cho trẻ em phòng, chống dịch Covid-19.

2.2. Hướng dẫn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại gia đình dành cho cha mẹ.

2.3. Hướng dẫn phòng, chống đuối nước trẻ em tại gia đình dành cho cha mẹ.

2.4. Hướng dẫn đảm bảo an toàn trên môi trường mạng cho trẻ em trong dịch COVID-19 (01 hướng dẫn dành cho cha mẹ và 01 hướng dẫn dành cho trẻ em).

2.5. Hướng dẫn hỗ trợ tâm lý cho trẻ em trong dịch COVID-19 (01 hướng dẫn dành cho trẻ em và 01 hướng dẫn dành cho cha mẹ).

2.6. Hướng dẫn phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1xxiEujNMnAZfs_Bce4dLgHPIJoEvsQ_F

II. Các Video Clip

1. Phòng chống dịch COVID-19 trong trường phổ thông: https://www.youtube.com/watch?v=UYteGNTOdvs&feature=emb_title

2. Phòng chống dịch COVID-19 trong trường mầm non: https://www.youtube.com/watch?v=bWjOJn77rIs

3. Tăng cường sức đề kháng cho trẻ em trong đại dịch COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=RHWrEeqU4dY&feature=emb_title

4. Phòng chống dịch COVID-19 trong trường mầm non | Trách nhiệm của cha mẹ học sinh: https://www.youtube.com/watch?v=IufoNPjw91U

5. Truyền thông cách phòng chống Covid-19 cho học sinh nói chung: https://www.youtube.com/watch?v=AXW_9gaZLes

III. Các chương trình Truyền hình

1. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trong mùa dịch COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=Dgpriy08gaA

2. An toàn cho trẻ em và phụ nữ tại nơi cách ly phòng chống dịch COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=ilkPr1Cpdpg

3. Phòng virus corona (Covid-19) ở trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=EHla7iV4PVM

4. Đối thoại với trẻ em | Bảo vệ trẻ em trước đại dịch COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=Zl9a8RHmg-s&feature=emb_title

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và phổ biến hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ với sự hợp tác của UNICEF và UN Women.:  https://www.youtube.com/watch?v=Q7BG39M40_Y&feature=emb_title

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và phổ biến hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ với sự hợp tác của UNICEF và UN Women: https://www.youtube.com/watch?v=Y11sx4qCEkI

7. Hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng Covid19: https://www.youtube.com/watch?v=6SooMa8e1MQ&feature=emb_title

8. Mô hình ngôi nhà an toàn cho trẻ em mùa dịch COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=qzKQG9ts9MY&t=233s

9. Hỗ trợ tâm lý cho trẻ trong khu cách ly: https://www.youtube.com/watch?v=rIBI20Za1Cs&t=16s

---

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/124927393982155061