• 111
  • lang
  • lang

Đồng Tháp: Hỗ trợ cho 1.800 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mỗi trẻ em ở Đồng Tháp sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng.

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, mức hỗ trợ là 300.000 đồng/em, tổng số tiền hỗ trợ là 540 triệu đồng. Kinh phí thực hiện từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Để số tiền hỗ trợ kịp thời đến với các em nhỏ, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp giao Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ theo yêu cầu.

Báo Dân sinh.

-------------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616