• 111
  • lang
  • lang

Hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em (tài liệu của Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam)

Đây là ấn phẩm của Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Tài liệu này dựa trên đóng góp của trẻ em tham dự Hội nghị Tham vấn về xây dựng tài liệu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng diễn ra tại Băng Cốc vào tháng 02/2016. Các trẻ em tại Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan và Việt nam đã tham gia rà soát tài liệu này trước khi xuất bản. 

Link tải tài liệu: Hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em (tài liệu của Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam)

---

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/124927393982155061