• 111
  • lang
  • lang

Khung chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Quy định của Quốc tế, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Link tải tài liệu: Khung chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

-----------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616