• 111
  • lang
  • lang

Lai Châu hỗ trợ máy tính bảng cho học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định 42/2022/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đối tượng được hỗ trợ máy tính bảng là hộ nghèo, cận nghèo đáp ứng 3 điều kiện.

Trong đó, đối tượng được hỗ trợ máy tính bảng là hộ nghèo, cận nghèo đáp ứng 3 điều kiện: Hộ gia đình có thành viên là học sinh phổ thông; có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình; chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình "Sóng và máy tính cho em" và các chương trình khác.

Tiêu chí ưu tiên hộ gia đình được nhận máy tính bảng theo thứ tự sau:

Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tương bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 Hộ nghèo và hộ cận nghèo.

PHƯƠNG ANH

Nguồn tham khảo: 

https://baodansinh.vn/lai-chau-ho-tro-may-tinh-bang-cho-hoc-sinh-ho-ngheo-ho-can-ngheo-20221110110633.htm

----------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616
+ Website Tổng đài 111: Tongdai111.vn