• 111
  • lang
  • lang

Nếu bạn hoặc bạn bè của bạn đang bị bắt nạt, bạn nên làm gì?

Nếu bạn bè của bạn đang bị bắt nạt, bàn nên làm gì?

Nếu bạn bị gọi là kẻ bắt nạt, bạn nên làm gì?

 -------------

Xem chi tiết tại: https://www.facebook.com/safety/bullying/teens/youarecalledabully

--------------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/124927393982155061