• 111
  • lang
  • lang

Tài liệu truyền thông phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.

Thế nào là bạo lực trẻ em trong gia đình? Những hành vi nào là bạo lực trẻ em trong gia đình? Hậu quả của bạo lực trẻ em trong gia đình?

Những dấu hiệu nhận biết trẻ em bị bao lực trong gia đình và những kỹ năng phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.

 

Link tải tài liệu:Tài liệu truyền thông phòng, chống bạo lực trong gia đình.

--- 

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616