• 111
  • lang
  • lang

Tổng kết Dự án Xây dựng phần mềm bảo vệ trẻ em.

     Dự án Xây dựng phần mềm bảo vệ trẻ em do ChildFund phối hợp với Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai với sự tài trợ của Microsoft Việt Nam từ tháng 8/2018 - 8/2020  nhằm Xây dựng mạng lưới quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thông qua việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự và chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và áp dụng công nghệ cho các cán bộ từ cấp cơ sở trong công tác quản lý trường hợp và người dùng đại chúng bao gồm trẻ em trong việc báo cáo quan ngại. Sau 2 năm triển khai, vừa qua tại Hà Nội, ChildFund phối hợp với Cục Trẻ em đã tổ chức Tổng kết Dự án.

     Dự án đã xây dựng thành công 2 ứng dụng phục vụ công tác Bảo vệ trẻ em là phần mềm Quản lí dữ liệu giành cho Cán bộ bảo vệ trẻ em và Ứng dụng Tổng đài 111 để báo cáo thông tin Bảo vệ trẻ em giành cho người dân. Theo đánh giá từ cán bộ Bảo vệ trẻ em cơ sở, phần mềm Quản lí dữ liệu đã hỗ trợ việc nhập dữ liệu trở nên nhanh chóng, tiện lợi hơn; tiết kiệm được thời gian thu thập thông tin; việc tra cứu và gửi hồ sơ về Tổng đài nhanh chóng, nâng cao tính bảo mật thông tin. Ứng dụng tổng đài 111 giành cho người dân, tính đến 20/08/2020, đã có hơn 56.000 lượt tải về và 1354 lượt báo cáo qua ứng dụng. 

     Trong giai đoạn tiếp theo, Dự án hướng đến mục tiêu Tăng cường sự tham gia của cộng đồng với hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia thông qua công nghệ số. Ứng dụng “Tổng đài 111” sẽ được nâng cấp với những tính năng thêm mới có tính tương tác cao và được quảng bá rộng rãi thông qua các chiến dịch truyền thông kết hợp hoạt động của các dự án khác của ChildFund. Công tác báo cáo và quản lý trường hợp trong hệ thống bảo vệ trẻ em Việt Nam được cải thiện thông qua các công cụ hỗ trợ số; cụ thể các công cụ số hiện tại sẽ được nâng cấp giúp hỗ trợ hệ thống BVTE Việt Nam có những phản ứng kịp thời.; Hệ thống BVTE nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính và tự tin sử dụng các công cụ số trong công tác hàng ngày, kể cả trong các tình huống khẩn cấp hay thảm họa; Cơ chế báo cáo trực tuyến chính thức được phê duyệt và áp dụng thông qua việc vận động chính sách và tác động dựa trên bằng chứng.

     Việc có các hệ thống phần phần mềm hỗ trợ công tác bảo vệ trẻ em của các cơ quan, tổ chức thì hiệu quả hệ thống các dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương đang được  triển khai sẽ nhanh hơn rất nhiều. Để tải ứng dụng Tổng đài 111 bảo vệ Trẻ em, bạn có thể quét mã QR sau: