• 111
  • lang
  • lang

Truyện tranh về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng: bắt nạt trên môi trường mạng.

Tài liệu truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng của Unicef phối hợp với Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

--- 

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616