• 111
  • lang
  • lang

Vận dụng sáng tạo 5 điều Bác Hồ dạy để bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Năm học 2020 - 2021 đã bắt đầu, đây là năm vô cùng đặc biệt vì diễn ra sau một kỳ nghỉ hè ngắn hơn mọi năm, kế hoạch kết thúc năm học cũ được diễn ra trễ hơn khoảng hơn 1 tháng so với dự kiến. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp nên học sinh đến trường trong năm học mới cũng cần có những biện pháp đặc biệt so với những năm học trước đây. Trước tình hình đó, sự vận dụng sáng tạo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng trong thực tế cuộc sống sinh hoạt, học tập và rèn luyện để bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng đã được triển khai đến toàn thể các học sinh trên cả nước.

----

Nguồn: Hội đồng đội Trung ương.

----