• 111
  • lang
  • lang

Phòng chống bắt nạt trên môi trường mạng.

Sản phẩm truyền thông dưới sự hợp tác của Unicef Việt Nam vàCục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

-Thế nào là bắt nạt trên môi trường mạng?

- Các hình thức bắt nạt trên môi trường mạng.

- Nạn nhân cần làm gì khi bị nắt nạt trên môi trường mạng?

- Mọi người nên ứng xử như thế nào khi gặp trường hợp bị bắt nạt trên môi trường mạng?