• 111
  • lang
  • lang

Những kỹ năng mềm có lợi cho trẻ (Phần 2)

16/12/2020

Nhiều bạn trẻ chưa được học những bài học trong cuộc sống cho đến khi trẻ vào trường cấp 3. Cha mẹ hãy cố gắng dạy trẻ những bài học căn bản từ nhỏ, chứ đừng chờ đợi đến khi trẻ đến tuổi thanh thiếu niên.

Những kỹ năng mềm có lợi cho trẻ (Phần 1)

09/12/2020

Các kỹ năng sống là những bài học cực kỳ hữu ích với trẻ trong quá trình phát triển. Nhưng nhiều bạn trẻ chưa được học những bài học trong cuộc sống cho đến khi trẻ vào trường cấp 3. Cha mẹ hãy cố gắng dạy trẻ những bài học căn bản từ nhỏ, chứ đừng chờ đợi đến khi trẻ đến tuổi thanh thiếu niên.