• 111
  • lang
  • lang

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

21/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Khuyến khích trẻ em tìm hiểu và luyện tập thể thao

07/07/2024

Luyện tập một môn thể thao là cách tuyệt vời để trẻ em rèn luyện sức khỏe và phát triển các kỹ năng xã hội. Không những thế, việc luyện tập cũng có thể giúp phát triển theo hướng chuyên nghiệp trong tương lai.