• 111
  • lang
  • lang

Ủy ban quốc gia về trẻ em yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã.

01/03/2021

Trước tình hình thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc trẻ em bị rơi, ngã từ các khu chung cư, nhà cao tầng dẫn đến tai nạn, thương tích nghiêm trọng và tử vong, ngày 1/03/2021, Ủy ban quốc gia về trẻ em đã có công văn số 533 /UBQGVTE-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã.