• 111
  • lang
  • lang

Những nỗ lực "Vì trẻ em" của Truyền hình Vì trẻ em năm 2020.

21/01/2021

Truyền hình Vì trẻ em là một phương tiện chuyển tải thông tin hữu hiệu về chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho khán giả. Với chức năng sản xuất các sản phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các vấn đề an sinh xã hội, năm 2020, Truyền hình Vì trẻ em ngày càng khẳng định được vai trò và thế mạnh của mình, góp phần không nhỏ vào công tác truyền thông – vận động xã hội thực hiện công tác Chăm sóc, Giáo dục, Bảo vệ trẻ em.

Bộ LĐ-TB&XH và VTV ký kết hợp tác tuyên truyền về an sinh xã hội

14/05/2020

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH và Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV Digital) tổ chức lễ ký Thoả thuận hợp tác tuyên truyền về công tác an sinh xã hội trên chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.

Vai trò của Chương trình Truyền hình Vì trẻ em VTV1

14/05/2020

Xác định vai trò của chương trình là định hướng dư luận xã hội về BVCSTE. Truyền hình Vì trẻ em luôn thể hiện là một chương trình mang tính chính luận. Nội dung phản ánh luôn theo sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về BVCSTE, thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục trẻ em về công tác này

TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM VTV1

24/04/2020

Do nhu cầu cấp thiết xây dựng một Cuộc sống an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em, tuyên truyền về hoạt động của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và việc thực hiện Công ước, tháng 2 năm 1994, chương trình Truyền hình Vì trẻ em chính thức phát sóng trên hệ thống 1 (kênh VTV1) và hệ thống 2 ( kênh VTV2) của Đài Truyền hình Việt Nam, sau gần 1 năm phát sóng thử nghiệm.

Quá trình hình thành và phát triển Chương trình truyền hình “Vì Trẻ Em”

12/05/2020

Truyền hình Vì trẻ em đã khẳng định được vai trò và thế mạnh của mình trong công tác truyền thông – vận động xã hội thực hiện Công ước quốc tế Quyền trẻ em, công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục Trẻ em thông qua việc Tổ chức, thực hiện các hoạt động truyền thông, sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, các sản phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Cục trẻ em, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,