• 111
  • lang
  • lang

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tập trung cao độ trong xây dựng thể chế

“Trước hết, các đơn vị cần tập trung cao độ trong công tác xây dựng thể chế” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Sáng 14/6, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Tham dự có các Thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Bá Hoan, Nguyễn Thị Hà cùng thủ trưởng các cơ quan, đoan vị thuộc Bộ.

Quang cảnh Hội nghị giao ban

Triển khai đồng bộ giải pháp

Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, ông Vũ Xuân Hân, Chánh Văn phòng Bộ cho biết: Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao xây dựng 31 văn bản (01 dự án luật, 05 nghị định, 03 quyết định và 22 thông tư).

Đến nay, Bộ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp 8. Đồng thời, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng thể chế trong 6 tháng cuối năm 2024

“Trong 6 tháng, Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành” - Chánh Văn phòng Vũ Xuân Hân báo cáo.

Kết quả cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động nhằm duy trì lực lượng lao động ổn định, góp phần phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lĩnh vực việc làm, cả nước có trên 795 ngàn lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (tăng 5,38% so với cùng kỳ); trên 8 ngàn người được hỗ trợ học nghề; hơn 65 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 52,7% kế hoạch; theo dõi, quản lý trên 153 ngàn lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho rằng các đơn vị cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu

Tính đến hết tháng 4/2024, có trên 14 triệu người tham gia BHTN, tăng 1,74% so với cùng kỳ, ước chi các chế độ BHTN là 1.954 tỷ đồng.

Bộ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024 tại Hà Nội.

Trình quy định mức hưởng trợ cấp người có công

Hiện tại, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 6/2024.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trao đổi thêm thông tin về quy trình thủ tục đầu tư công

Bộ đã trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với kinh phí gần 420 tỷ đồng; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

5 tháng đầu năm, Bộ đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 133 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại 4.400 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp trích lục 69 hồ sơ liệt sĩ; tra cứu hơn 4.300 bộ hồ sơ; thực hiện tiếp nhận 453 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc của một số đơn vị

Về lĩnh vực bảo trợ xã hội, thực hiện trợ cấp xã hội cho 3,387 triệu người; đề nghị Trung ương trợ giúp đột xuất cho 19 tỉnh; phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 06 Quyết định hỗ trợ trên 13 ngàn tấn gạo cho gần 150 ngàn lượt hộ với gần 900 ngàn nhân khẩu.

Hiện đã có 61/63 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả, 63/63 tỉnh/thành phố đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội.

Chánh Văn phòng Vũ Xuân Hân báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024

Các lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo bền vững, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, thanh tra, hợp tác quốc tế… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2024, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Sau khi các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị tham gia ý kiến làm rõ thêm kết quả lĩnh vực được giao phụ trách, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2024

Cục trưởng Cục An toàn Lao động Hà Tất Thắng thông tin thêm về tình hình tai nạn lao động

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Trước hết, các đơn vị cần tập trung cao độ trong công tác xây dựng thể chế. Sau hôm nay, lãnh đạo đơn vị tập trung rà soát lại toàn bộ trách nhiệm của mình liên quan đến thế chế. Đến cuối năm, những đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ thể chế thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, các đồng chí cấp trưởng tự nhận không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí đại diện khối báo chí của Bộ trao đổi tại hội nghị

“Tập trung rà soát lại toàn bộ những kết luận, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên liên quan đến các công việc của đơn vị mình. Đồng thời, rà soát lại việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền của lãnh đạo Bộ và các đơn vị cấp trên. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, toàn Ngành cần tập trung cho các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong đó có 2 việc rất quan trọng đó là xây dựng phương án tạo điều kiện cho tất cả các gia đình liệt sĩ, thân thân chưa tìm được hài cốt được giám định ADN miễn phí; xây dựng phương án giám định ADN trình với Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Hà Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động và Xã hội đại diện khối trường đào tạo kiến nghị một số nhiệm vụ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giao các Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng các Thứ trưởng tổ chức cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc ở từng lĩnh vực của các đơn vị.

Nguồn tham khảo:

https://m.tapchilaodongxahoi.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-tap-trung-cao-do-trong-xay-dung-the-che-1331287.html

____
Nếu phát hiện hoặc chứng kiến ​​hành động bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi điện đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua ứng dụng của Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng Đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em:       https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111       https://zalo.me/1249273939821550616
+ Website Tổng đài 111:     Tongdai111.vn

Tổng đài hoạt động 24/7 và hoàn toàn miễn phí.